بیابان تصادف ماشین برنامه الکتریکی

بیابان: تصادف ماشین برنامه الکتریکی در ماشین تصادف شدید خودروی الکتریکی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی آمارهای جهانی از شکاف جنسیتی در کشور عزیزمان ایران ، همکاری سیاسی زنان ایرانی، 8 پله مانده تا قعر جدول

مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی را اعلام کرد که بر اساس این گزارش، از مجموع

آمارهای جهانی از شکاف جنسیتی در کشور عزیزمان ایران ، همکاری سیاسی زنان ایرانی، 8 پله مانده تا قعر جدول

همکاری سیاسی زنان ایرانی، 8 پله مانده تا قعر جدول/ آمارهای جهانی از شکاف جنسیتی در ایران

عبارات مهم : آموزش

مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی را اعلام کرد که بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۴۴ کشور جهان، کشور عزیزمان ایران رتبه ۱۴۰ را کسب کرده است.

ایسنا نوشت:لیلا فلاحتی ضمن بیان اینکه طبق گزارش مذکور کشور عزیزمان ایران جزء چهار کشور انتهای جدول است افزود: ما بالاتر ازکشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار داریم.

آمارهای جهانی از شکاف جنسیتی در کشور عزیزمان ایران ، همکاری سیاسی زنان ایرانی، 8 پله مانده تا قعر جدول

به گفته وی این در حالیست که رتبه عربستان سعودی، مالایا و لبنان در شاخص یاد شده است بالاتر از کشور عزیزمان ایران قرار دارند.

بنابر بیانات مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مجمع جهانی اقتصاد رتبه کشورها در ۴ شاخص اقتصاد، آموزش، سلامت و همکاری سیاسی را مورد بررسی قرار داده است که طبق این گزارش رتبه کشور عزیزمان ایران در شاخص اقتصاد برابر با ۱۴۰ بوده است.

مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی را اعلام کرد که بر اساس این گزارش، از مجموع

فلاحتی همچنین رتبه کشور عزیزمان ایران نسبت به مجموع کشورهای دنیا ( ۱۴۴ کشور) در زمینه آموزش را ۱۰۰، سلامت ۱۳۵ و همکاری سیاسی زنان را ۱۳۶ اعلام کرد.

وی در ادامه به مقایسه این شاخص ها و جایگاه کشور عزیزمان ایران نسبت به سال گذشته پرداخت و گفت: در مقایسه با سال گذشته رتبه کشور عزیزمان ایران یک درجه کم کردن یافته است.

فلاحتی ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ میلادی رتبه کشور عزیزمان ایران بین سایر کشورها ۱۳۹ بود.

آمارهای جهانی از شکاف جنسیتی در کشور عزیزمان ایران ، همکاری سیاسی زنان ایرانی، 8 پله مانده تا قعر جدول

مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد: رتبه کشور ما در سال گذشته در شاخص اقتصاد ۱۴۰، آموزش ۹۶، سلامت ۹۸ و همکاری سیاسی ۱۳۶ بوده است.

فلاحتی با این توضیح که مقایسه رتبه کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی نشان می دهد که در ۲ شاخص آموزش و سلامت با کم کردن رتبه شدید مواجه بودیم، اظهار کرد: در سال ۲۰۱۷ در حوزه آموزش ۶ رتبه و در شاخص سلامت ۳۷ رتبه کم کردن داشته ایم.

مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی را اعلام کرد که بر اساس این گزارش، از مجموع

به گفته وی این در حالیست که کشور عزیزمان ایران در شاخص اقتصاد و همکاری سیاسی تغییری نداشته است.

مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه آیا علی رغم برنامه ها و سیاستهای دولت به منظور اجرای طرح تحول سلامت و همچنین شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل و فعالیتهای نهضت سواد آموزی همچنین در دو شاخص سلامت و آموزش دچار افت شده است ایم؟ به ایسنا گفت: بعضی کشورها با تحولات جدی در شاخص ها موفق به کسب امتیاز بالاتر و در نتیجه کسب رتبه بالاتر شده است اند و این در حالی است که امتیاز ما ثابت مانده و دیگر کشورها از ما عبور کرده اند. به عبارت دیگر علی رغم اجرای طرح های مذکور مقدار شاخص کشور عزیزمان ایران در بعد آموزش و سلامت تغییری نکرده ولی تحولات سایر کشورها در این ابعاد جدی تر و چشمگیرتر بوده که باعث شده است از ما پیشی گرفته و عبور کنند.

آمارهای جهانی از شکاف جنسیتی در کشور عزیزمان ایران ، همکاری سیاسی زنان ایرانی، 8 پله مانده تا قعر جدول

فلاحتی علت دیگر را عدم وجود نظام جامع آماری و محاسبه دقیق شاخص های سلامت، آموزش، اقتصاد و همکاری سیاسی بیان کرد و در این خصوص تشریح کرد: محاسبه چنین شاخص هایی نیازمند وجود منابع آماری دقیق و استاندارد هستند این در حالیست که در کشور نظام جامع آماری حساس به عنوان جنسیت نداریم و علاوه براین در بسیاری از برنامه های ملی گزارش های حساس به جنسیت نداریم و در عمل نشان نمی دهیم در حوزه زنان طرح های ملی چه تحولاتی را حاصل آورده هست. در مجموع ضعف در نظام مستندسازی و ارائه شاخص های آماری استاندارد باعث می شود تا کارها صورت گرفته چندان دیده نشده و به نظر برسد که در حال درجا زدن هستیم.

وی در باره شاخص های اقتصاد و همکاری سیاسی نیز گفت: تحولات خاصی در بعد اقتصادی نداشتیم ولی در بحث همکاری سیاسی تنها در تعداد نمایندگان پارلمان تغییراتی داشتیم که بازهم چندان محسوس نبوده و حدود ۶ درصد از سهم پارلمان کشور عزیزمان ایران در اختیار زنان است و در نتیجه تغییری در رتبه کشور عزیزمان ایران ایجاد نکرده است.

فلاحتی ادامه داد: این شاخص به شدت به حضور زنان در مناصب وزارتی و ریاست دولت¬ها حساس بوده و این دو عامل وزن بیشتری در تعیین شاخص همکاری سیاسی دارند.

مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه رتبه عربستان در سال ۲۰۱۶ بعد از کشور عزیزمان ایران قرار داشت ولی امسال با ۲ رتبه زیاد کردن بالاتر از کشور عزیزمان ایران قرار گرفته است گفت: در جدول مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی کشور عزیزمان ایران بعد از لبنان، عربستان، و مالایا قرار گرفته است.

فلاحتی در پاسخ به اینکه تغییراتی که اخیرا در عربستان درخصوص ارتقاء جایگاه زنان شاهد هستیم تاثیری در رتبه بندی کشورها داشته است؟ گفت: تغییراتی که اخیرا در عربستان در خصوص زنان رخ داد زیاد مرتبط با اوضاع اجتماعی زنان بود و این امر در شاخص هنجارهای جنسیتی و قوانین SIGI می گنجد و اثری در شاخص شکاف جنسیتی ندارد.

وی در آخر اضافه کرد: بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد بیشترین شکاف جنسیتی در سراسر دنیا در دو حوزه اقتصاد و سلامت هست؛ بطوریکه با روند فعلی در نابرابری جنسیتی در اقتصاد، ۲۱۷ سال طول می کشد تا در این حوزه برابری حاصل شود. در حوزه سلامت اوضاع نابرابری ها در سطح دنیا از سال ۲۰۰۶ بدتر شده است و در مجموع چهار بعد فقط اوضاع شاخص آموزش در سراسر دنیا امیدوارنه است و آینده نگری می شود تا ۱۳ سال آینده نابرابری در حوزه آموزش در سطح جهانی برطرف شود. در حوزه سیاست نیز با روند فعلی در سطح دنیا ۹۹ سال طول می کشد تا نابرابری ها برطرف شود.

واژه های کلیدی: آموزش | ایران | سلامت | سیاسی | اقتصاد | همکاری | اقتصاد | ایرانی | اقتصادی | زنان ایرانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs