بیابان تصادف ماشین برنامه الکتریکی

بیابان: تصادف ماشین برنامه الکتریکی در ماشین تصادف شدید خودروی الکتریکی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی از ۶۷۰ ملک نجومی، فقط۶۰ مورد مسترد شده, از عیسی‌شریفی بی‌‌خبریم ، میر

معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح تخلفات شهرداری سابق گفت: براساس گزارشی که به دست من رسیده، در مدیریت شهری گذشته ۶۷۰ ملک به افراد خاص و

از ۶۷۰ ملک نجومی، فقط۶۰ مورد مسترد شده, از عیسی‌شریفی بی‌‌خبریم ، میر

میرلوحی راجع به تخلفات شهرداری در دوران قالیباف؛ از ۶۷۰ ملک نجومی، فقط۶۰ مورد مسترد شده/ از عیسی شریفی بی خبریم

عبارات مهم : پروژه

معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح تخلفات شهرداری سابق گفت: براساس گزارشی که به دست من رسیده، در مدیریت شهری گذشته ۶۷۰ ملک به افراد خاص واگذار شده است بود که تاکنون ۶۰ مورد از آنها مسترد شده است است و اگر مورد نیاز باشد؛ اسامی همه افرادی که ۶۷۰ ملک نجومی را گرفته اند، منتشر خواهیم کرد.

ایلنا نوشت: معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح تخلفات شهرداری سابق گفت: براساس گزارشی که به دست من رسیده، در مدیریت شهری گذشته ۶۷۰ ملک به افراد خاص واگذار شده است بود که تاکنون ۶۰ مورد از آنها مسترد شده است است و اگر مورد نیاز باشد؛ اسامی همه افرادی که ۶۷۰ ملک نجومی را گرفته اند، منتشر خواهیم کرد.

محمود میرلوحی (معاون اجرایی شورای شهر تهران) در پاسخ به سوالی راجع به پیگیری به اوضاع تخلفات مدیریت شهری گذشته، به ماجرای املاک نجومی اشاره کرد و گفت: ما در حال پیگیری طرحی در این رابطه هستیم و توصیه می کنم تا قبل از آنکه این طرح به مرحله اجرا دربیاید، افرادی که یک سری از املاک شهرداری در اختیارشان هست، خودشان پیشقدم شده است و املاک را بعد دهند. براساس گزارشی که به دست من رسیده تاکنون ۶۰ مورد ملک مسترد شده است است و اگر مورد نیاز باشد؛ اسامی همه افرادی که ۶۷۰ ملک نجومی را گرفته اند، منتشر خواهیم کرد.

از ۶۷۰ ملک نجومی، فقط۶۰ مورد مسترد شده, از عیسی‌شریفی بی‌‌خبریم ، میر

استراد ۶۰ ملک نجومی

وی ادامه داد: این املاک در گزارش و سند تحویل و تحول آقای نجفی هم ذکر شده است بود و بعد هم مشخص شد که تعدادشان از این هم زیاد بوده هست. بررسی ها تا امروز نشان می دهد که املاک واگذار شده است از این عدد بسیار زیاد بوده و تاکنون فقط ۶۰ مورد آن مسترد شده است هست. قبول داریم که افکار عمومی به دنبال آن هستند، که اسامی افشا شود، ولی نمی خواهیم کسانی که هنوز املاک خود را بعد نداده اند از وحشت افشای اسم شاند از بعد دادن ملک سر باز زنند.

معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح تخلفات شهرداری سابق گفت: براساس گزارشی که به دست من رسیده، در مدیریت شهری گذشته ۶۷۰ ملک به افراد خاص و

وی تاکید کرد: به کسانی که هنوز ملک خود را بازنگردانده اند و کسانی که مقاومت کرده و امروز و فردا می کنند، پیغام می دهم ممکن است به جایی برسیم که اسامی ارزش را منتشر کنیم تا مردم بدانند که چه کسانی با چه عناوین، محمل و پوششی این املاک را دریافت کرده اند.

۵۰ درصد قراردادهای چهار سال اخیر با ترک تشریفات منعقد شده است است

میرلوحی با بیان اینکه براساس سند عوض کردن و تحول نجفی در یکسری قرارداد ها ترک تشریفات شده است است و این بخش نیز از جمله عمده تخلفات هست، ادامه داد: ۵۰ درصد از قراردادهای چهار سال اخیر از طریق ترک تشریفات منعقد شده است و برآورد ما این است که بخش قابل توجهی از طریق رانت، مناسبات غیررقابتی و دور زدن قوانین و مقررات منعقد شده است هست، لذا انتظار ما از افکار عمومی این است که از این روند ضد فساد در سامانه شفافیت پشتیبانی کرده و اجازه ندهند، این روند و حرکت کند شده است و آسیب ببیند، لذا باید همه کمک کنیم.

از ۶۷۰ ملک نجومی، فقط۶۰ مورد مسترد شده, از عیسی‌شریفی بی‌‌خبریم ، میر

عده ای ماموریت داشتند که گزارشی از تخلفات ثبت نشود

وی با اشاره به گزارشی که معاون منابع انسانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به شورای شهر ارایه داده هست، افزود: در گزارش آقای شیخ نشان داده شد که تعداد تخلفات ثبت شده است در سال گذشته، به گونه ای بود که انگار عده ای ماموریت داشتند که اصلا گزارشی ثبت نکنند! یعنی جالب است در شهرداری با این عظمت و این همه کارمند فقط ۱۰ مورد تخلف مالی آن هم ناچیز ثبت شده است بود که آن هم با یک تذکر حل و فصل شده است بود. این معلوم می کند که مبارزه با تخلف در حد شوخی بوده هست. ۱۴۰۰ نیرو در حوزه نظارتی شهرداری مثل حراست و بازرسی در حال کار کردن هستند، ولی کل پرونده ای که تشکیل شده، آن هم در شهرداری که این همه مسئله دارد، فقط ۱۰ پرونده است.

معاون اجرایی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تشریح تخلفات شهرداری سابق گفت: براساس گزارشی که به دست من رسیده، در مدیریت شهری گذشته ۶۷۰ ملک به افراد خاص و

هر بخشِ شهرداری دست بگذاریم؛ با فساد روبه رو است

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه هر جا از شهرداری را دست بگذاریم با مسئله فساد روبه رو هست، افزود: اخیرا گزارش حسابرسی شرکت ترافیک را می خواندم و شاهد ابهامات فراوانی در این زمینه بود. متاسفانه تخلفات فقط در موسسه همشهری یا صندوق ذخیره کارکنان شهرداری رخ نداده است و بی انضباطی و عدم کار کار شناسی در همه جا دیده می شود.

از ۶۷۰ ملک نجومی، فقط۶۰ مورد مسترد شده, از عیسی‌شریفی بی‌‌خبریم ، میر

وی افزود: حتی می توان گفت که در پروژ ه های مشارکتی هیچ پروژه بی مشکلی نداریم. هنگامی که که جهت هر پستی سه کارمند در شهرداری وجود دارد، افکار عمومی تعجب می کند که آیا قرارداد ها باید اینقدر ضعیف و ناقص بسته شود، نتیجه اینکه بعضی از پروژه های ما با ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار، قفل شده است است.

وی با اشاره به پروژه های پرمشکل شهرداری ادامه داد: جهت مثال شاهدیم پروژه میدان صادقیه با چه مشکلاتی روبه رو هست، در این پروژه هنوز پرسشها مالکیت زمین حل نشده است و از این نمونه ها کم نیست. در روزنامه همشهری هم چاپخانه ای را خریداری کردند که نه تنها به آن نیاز نداشتند، بلکه قیمت خریداری شده است هم واقعی نبوده است.

چرا عملکرد دستگاه های نظارتی در طی۱۴ سال گذشته کارآمد نبوده بوده است؟

وی افزود: این حق را جهت شورای پنجم و مدیریت شهر قائلم که از دستگاه های نظارتی بپرسند که آیا در طول ۱۴ سال گذشته نظارت هایشان کارآمد نبوده و بی تاثیر بوده هست. امروز نیز انتظار ما این است که با مدیریت تازه همکاری کنند و مناسبات بهتری با شورای شهر داشته باشد.

عضو شورای شهر ادامه داد: در حال حاضر مناسبات میان دولت و مجلس با شورای شهر بسیار خوب است و بسیاری از تحولات در شورا توانسته اختلافات میان دولت و مجلس را نیز برطرف کند. ما امیدوار هستیم ارتباط بهتری با قوه قضائیه داشته باشیم که در آن وقت می توان گفت؛ همکاری شهرداری و شورا با قوای سه گانه نتیجه خوبی جهت تحقق همه انتظارات مردم خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هنگامی که تخلف رخ ندهد؛ بحران مالی شهرداری هم حل می شود، افزود: آخر یافتن این روند باعث شده است که امروز در شهرداری بتوانیم میزان استقراض را پایین آورده و اعتبار شهرداری را در بانک ها زیاد کردن دهیم. این کارها در حال انجام گرفتن هست، ولی بعضی تمام مدت بر طبل تبلیغات دروغین می کوبند که همه چیز خوب بود، ولی الان امورات در شهرداری تعطیل شد، البته ممکن هست، بعضی امور در شهرداری تعطیل شده است باشد، ولی منظور همین پروژه های پرتخلف است.

چندین هزار میلیارد پروژه مشارکتی غیرقابل واگذاری شده است است

میرلوحی با بیان اینکه اگر فساد و رانت وجود نداشته باشد، قرارداد ها و پروژه ها بهتر پیش می رود، ادامه داد: همین فساد باعث شده است بعضی منابع شهرداری مسموم و فریز شده است و چندین هزار میلیارد پروژه مشارکتی غیرقابل واگذاری شود. باز شدن این گره ها عالی ترین پاسخ جهت خدمت به شهروندان و پاسخگویی با رقباست.

وی کاربرد سامانه شفافیت را آخر یافتن قدرت مافیا ها در شهرداری دانست و افزود: بعضی از صفحات همشهری که صفحه ای ۵۰۰ هزار تومان هزینه داشته هست، مستقیم از چاپخانه بیرون برده شده است و خمیر می شده است است! قصد ما در سامانه شفافیت دعوت از رسانه ها، کار شناسان و پیمانکاران بخش شخصی است که ببینند جهت هر پروژه چقدر هزینه شده است و اگر می توانند، دفعه دیگر که شهرداری جهت این پروژه مناقصه اعلام کرد، آماده همکاری باشند و بدانند که دیگر مافیاهایی که گفته می شد، در انعقاد قرارداد ها نقش دارند، وجود نخواهد داشت و این مساله فیصله پیدا کرده است.

معاون خدمات مناطق از مافیای پسماند صحبت می کند

وی ادامه داد: بعضاً معاون خدمات مناطق صحبت از مافیای پسماند می کند، جهت من جای تعجب هست، یعنی چه که پسماند مافیا دارد؟ هنگامی که مناقصه و مسابقه وجود نداشته باشد و قرارداد ها پشت صحنه غیر براق منعقد می شود، مافیا شکل می گیرد. به همین جهت اعلام می کنیم که جهت پسماند همه بیایند و در مناقصه شرکت و اظهارنظر کنند.

میرلوحی افزود: شورای شهر با ایجاد کمیته شفافیت و سامانه shafaf. ir توانست مبارزه با فساد را بالاخره محقق کند. مبارزه با فساد استراتژی و روش شورای پنجم و مدیریت شهری تازه است که در میان ۱۶ شاخصه ای که جهت شهردار آینده در نظر گرفته شده است نیز این شاخصه ها کماکان به چشم می خورد. در نتیجه امیدوار هستیم با پشتیبانی و همکاری بقیه دستگاه ها بتوانیم مبارزه با فساد را ادامه دهیم و دستگاه ها به این مساله نگاه سیاسی نداشته باشند.

مردم در برابر تخلفات شهرداری مقاومت کنند

وی با بیان اینکه از نظر شورای شهر مبارزه با فساد با شعار و به وسیله ابزارهایی که در گذشته به آن متوسل می شدند، دیگر می سر نیست، افزود: بااهمیت ترین ابزار مبارزه با فساد شفافیت، اطلاع رسانی و همکاری مردم هست. مردم باید خودشان در برابر کسانی که هنگام مراجعه به شهرداری تخلف می کنند، مقاومت کرده و مساله را اطلاع دهند.

وی با اشاره به کارها شورای پنجم از جمله پرداخت معوقات پیمانکاران از سال ۹۳ و زیاد کردن اعتبار شهرداری افزود: واقعیت امر این است که ما به شدت خود را در اطلاع رسانی سانسور می کنیم، چراکه نشانه ما این است که منابع از دست رفته شهرداری و املاکی که بدون علت واگذار شده است هست، دوباره به شهرداری بازگردد. از همه مهم تر جهت ما بحث انضباط مالی است که باید در شهرداری حاکم شود، تصور می کنیم که با حمایت افکار عمومی بدون آنکه پرسشها را بزرگنمایی کنیم، این مبارزه را پیش ببریم، چراکه اعتماد عمومی به شدت آسیب دیده است.

وی خاطرنشان کرد: به زودی سامانه ای در شورای شهر نیر جهت پیگیری به شکایات مردمی راه اندازی می شود، تا تخلفات و نقاط کور دیده شود.

بنابر تحقیقات میزان تخلفات در شهرداری بسیار گسترده است

میرلوحی در رابطه با رفتن نجفی و بلاتکلیفی اوضاع پیگیری به تخلفات گفت: متاسفانه تحقیقات میزان تخلفات را بسیار گسترده نشان می دهد و به همین علت با بکارگیری یک روش و یک تحلیل تخلفات تمام نمی شود. روش های مختلفی از جمله مقررات زدایی، کم کردن مراجعه حضوری مردم و ارباب رجوع جزوی از این روش ها هستند. البته ابلاغیه آقای نجفی در جهت منع صدور پروانه ساخت بر خلاف طرح تفصیلی تاثیر بسیار گسترده ای گذاشته و این تأثیر ادامه پیدا می کند.

در جریان آخر ۱۲ پرونده تخلف شهرداری و پرونده عیسی شریفی نیستیم

وی راجع به آخر پرونده های که از سوی شهرداری به قوه قضائیه ارسال شده، گفت: متاسفانه هنوز در جریان آخر این ۱۲ پرونده تخلف و همچنین پرونده عیسی شریفی قائم مقام شهردار قبلی نیستیم. در حقیقت ما و مدیران شهرداری هیچ اطلاعی در این خصوص نداریم.

میرلوحی با بیان ایکه دستگیری شریفی به قبل از آمدن مدیریت تازه برمی گردد و اخبار غیررسمی که به دست شورا رسیده نشان می دهد؛ گستره تخلفات و فساد مالی بسیار زیاد هست، افزود: در پنج ماه آخر مدیریت قبلی نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به وسیله شهرداری استقراض صورت گرفته بود، ولی ما در هفت ماه فقط ۶۰۰ میلیارد قرض کردیم که این مبلغ نیز به مترو تخصیص داده شده است داشته، مقایسه این دو عدد نشان می دهد که به واقع در شهرداری چه می گذشته است.

واژه های کلیدی: پروژه | تخلفات | مدیریت | شهرداری | شورای شهر | محمود میرلوحی | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs