بیابان تصادف ماشین برنامه الکتریکی

بیابان: تصادف ماشین برنامه الکتریکی در ماشین تصادف شدید خودروی الکتریکی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مشایی هم به دادسرا احضار شد

روزهای ناخوش احمدی نژادی ها ادامه دارد. از یک سو دادگاه های تجدیدنظر حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد در دولت دهم ادامه دارد و از یک سوی دیگر، روز گذشته خبر

مشایی هم به دادسرا احضار شد

مشایی هم به دادسرا احضار شد

عبارات مهم : دادگاه

روزهای ناخوش احمدی نژادی ها ادامه دارد. از یک سو دادگاه های تجدیدنظر حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد در دولت دهم ادامه دارد و از یک سوی دیگر، روز گذشته خبر رسید که اسفندیار رحیم مشایی هم به دادسرای رسانه احضار شده است هست. تا اینجای کار همه اطرافیان احمدی نژاد یا به دادسرا احضار شده است اند یا آنکه مدتی را در زندان به سر برده اند. در این میان، حتی معاون اول احمدی نژاد هنوز در بازداشت به سر می برد و مشخص نیست که روال این بازداشت ها قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؟ احمدی نژاد را به دادگاه بقایی راه نمی دهند و او در خیابان، دادگاه خیابانی برگزار می کند و هرچه دلش می خواهد می گوید. ولی در دادگاه تجدیدنظر روز گذشته حمید بقایی چه گذشت؟ بر این اساس روز گذشته حمید بقایی هنگام خروج از ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر خود گفت: «در جلسه زیاد به بحث توهین به معاون اول قوه قضاییه محسنی اژه ای پرداخته شد.

مشایی هم به دادسرا احضار شد

به گزارش ایلنا، معاون رییس دولت دهم افزود: «دلیل اینکه می گویند من به ایشان توهین کرده ام این است که در زمانی که در بازداشت وزارت اطلاعات بودم ایشان ادعا کردند که من در سوییت بودم و به من چلوکباب می دادند درحالی که هیچ کدام از این صحبت ها صحت نداشت و بنده گفتم که آقای اژه ای دروغ می گوید». بقایی ادامه داد: «ما به آقای اژه ای توهین نکردیم بلکه واقعا حرف ارزش صحت نداشت.» او با اشاره به پیگیری به مورد اتهامی دیگری تاکید کرد: «به ما گفتند که شما بازرسی را به مناطق آزاد راه ندادید و دفاع کردیم و ثابت کردیم که حرف ارزش غلط است.» او با بیان اینکه جلسه بعدی پیگیری چهارشنبه این هفته برگزار می شود، گفت: «این روند پیگیری ادامه دارد.»روز گذشته خبرگزاری ایلنا در خبری نوشت: «اسفندیار رحیم مشایی از سوی بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و به او ابلاغ شده است که در صورت عدم حضور جلب خواهد شد.» البته در ادامه این خبر تاکید شده است است که علت حضور مشایی در دادسرا مشخص نیست.

بااین حال، تاکیدی که در مورد احتمال جلب مشایی در صورت عدم حضور در دادسرا موضوعی است که کمی شرایط را متفاوت تر می کند. پیش ازاین مباحث زیادی بوده اند که بحث احتمال دخالت او در آنها مطرح شده است است ولی به نظر می رسد که این بار به علت آنکه مشایی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است است احتمالا به علت یکی از بیانات او که در رسانه ها انتشار یافته هست، باشد. حال باید منتظر ماند و دید آینده مردی که این روزهای احمدی نژاد تا اندازه زیادی حاصل نزدیکی با او است به کجا ختم خواهد شد؟

روزهای ناخوش احمدی نژادی ها ادامه دارد. از یک سو دادگاه های تجدیدنظر حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد در دولت دهم ادامه دارد و از یک سوی دیگر، روز گذشته خبر

وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: دادگاه | رسانه ها | روز گذشته | احمدی نژاد | حمید بقایی | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs