بیابان تصادف ماشین برنامه الکتریکی

بیابان: تصادف ماشین برنامه الکتریکی در ماشین تصادف شدید خودروی الکتریکی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی ژن های بی خوابی کشف شد

یک گروه بین المللی ازمحققان جهت نخستین بارموفق به کشف هفت ژن خطر ساز جهت بی خوابی شدند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بی خوابی فقط یک شرایط روانی نیست.&nb

ژن های بی خوابی کشف شد

ژن های بی خوابی کشف شد

عبارات مهم : مونیخ

یک گروه بین المللی ازمحققان جهت نخستین بارموفق به کشف هفت ژن خطر ساز جهت بی خوابی شدند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بی خوابی فقط یک شرایط روانی نیست.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی ساینس دیلی، محققان با این کشف، گام مهمی به سمت فاش کردن مکانیزم های بیولوژیکی که باعث مبتلا شدن به بی خوابی می شوند، برداشته اند.

ژن های بی خوابی کشف شد

بی خوابی احتمالا مرسوم ترین عارضه سلامتی است ؛ خواب ضعیف حتی بعد از درمان جهت بسیاری از افراد به صورت یک بیماری مداوم باقی می ماند.

محققان در این مطالعه با بررسی 113 هزار و شش نفر موفق به کشف هفت ژن جهت بی خوابی شدند.این ژن ها در تنظیم رونویسی ( رویه ای که دی.ان.ای به منظور ساخت یک رونوشت از RNA آن خوانده می شود) و برونسازی (آزاد سازی مولکول ها به وسیله سلول ها به منظور ارتباط با محیط زیست خود) نقش دارند.

یک گروه بین المللی ازمحققان جهت نخستین بارموفق به کشف هفت ژن خطر ساز جهت بی خوابی شدند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بی خوابی فقط یک شرایط روانی نیست.&nb

MEIS1 یکی از ژن های آشنا شده است است که پیش از این با دو اختلال خواب دیگر حرکات دوره خواب (PLMS) و سندرم پاهای بی قرار (RLS) ارتباط داشته است.

محققان با همکاری ‘کونراد اوکسل’ و همکارانش از موسسه Neurogenomics در Helmholtz Zentrum در مونیخ آلمان نتیجه گرفتند که واریان های ژنتیک در این ژن با تمام این سه اختلال ارتباط دارد.

پروفسور ‘وان سومرن’ متخصص خواب و بی خوابی اعتقاد است که این یافته ها شروع راهی به سمت درک بی خوابی در سطح ارتباط با نرون ها و میان نرون ها و بنابراین به سمت کشف روش های تازه درمانی است.

ژن های بی خوابی کشف شد

وی همچنین امیدوار است که این یافته ها بتواند به تشخیص بی خوابی کمک کند.نتایج این مطالعه امروز در مجله Nature Genetics انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: مونیخ | محققان | ارتباط | مطالعه | بی خوابی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs